Welkom op KOEN en KOPPELS

RELATIE COACHING VOOR KOPPELS

Wanneer en voor wie ?

- Er komt een afstand tussen jezelf en jouw partner die je niet kan duiden, je bent niet meer op mekaar afgestemd, je raakt geïrriteerd door de ander, je groeit uit mekaar. 

- De relatie bezorgt je stress, frustraties, er komt geruzie van of er wordt juist niet meer gepraat met elkaar. 

- Je doet je best om de relatie weer goed te krijgen, maar lukt het om de éne of de andere manier niet en je blijft naast mekaar praten.

- Je twijfelt aan de relatie en/of aan jezelf en vraagt je af of de relatie nog zin heeft naar de toekomst toe, of je met de ander nog voort wil of kan.

- Je zit in een nieuw samengesteld gezin en je komt voor onverwachte obstakels te staan waar je als koppel niet direct zelf lijkt uit te geraken.

Op zo’n momenten kan het als koppel een oplossing zijn om in relatietherapie te gaan om -mits ondersteuning van de relatie coach - samen met de partner te kijken hoe de relatie kan worden verbeterd, dan wel of er nog voldoende basis en wilskracht is om de relatie verder te zetten. Indien jullie beiden beslissen dat het nog de moeite looont, dan helpt de relatietherapeut om het vroegere goede gevoel van de relatie weer te krijgen, om er weer nieuw leven in te blazen. 

Als het voor één of beide partners duidelijk is dat de relatie op is - al dan niet na relatietherapie - en dat men van de parner wil gaan scheiden op een manier die voor beide partners het minst pijnlijk is, dan kan bemiddeling zijn aangewezen om samen met een bemiddelaar de voorwaarden voor de scheiding te bespreken en op papier te zetten.  

ZELF BEGELEID IK MOMENTEEL GEEN ECHTSCHEIDINGEN MEER!