Welkom op KOEN en KOPPELS

WERKWIJZE

Bij een eerste gesprek komen de klachten en de hulpvraag aan bod en wordt er gekeken hoe en of ik u verder kan helpen.  Is dit het geval, dan leg ik de aanpak uit en maken we verdere praktische afspraken. Indien echter blijkt dat een andere persoon u beter kan helpen, dan kijk ik samen met u naar wie er kan worden doorverwezen.

Allereerst werk ik met u als cliënt aan een veilige bedding, waarbinnen de soms emotioneel zwaar aanvoelende problematiek stap voor stap zijn plaats kan krijgen, in alle veiligheid en ondersteuning.  Het tempo pas ik aan uw behoeften en mogelijkheden aan.

Het verleden, de leefwereld, mogelijke hulpbronnen, de omgeving en het probleem van de cliënt worden in kaart gebracht en samen met u kijk ik welke het doel zal zijn van de behandeling. Dit doel kan tijdens het proces steeds worden bijgestuurd op uw vraag.

Eens er een eerste duidelijk zicht is op al belangrijke facetten en het doel van de therapie gaan we samen aan de slag.  Dit kan zijn met creatieve middelen, vb. beelden, tekeningen, brieven schrijven, het in de ruimte uit zetten van alle betrokken personen, etc.  Er kan worden gekeken naar de aanwezige emoties, of er kan in eerste instantie meer cognitief/begrijpend worden gewerkt.

Ik pas mijn werkwijze en methodiek aan aan u als cliënt, uw ingang en uw problematiek.  Met ingang bedoel ik de vertrouwde manier waarop u met problemen omgaat : vanuit het denken, vanuit het voelen of vanuit het handelen.  Van daaruit gaan we dan nadien nieuwe paden ontdekken.

Ik gebruik de methodieken die mij op een bepaald moment in uw traject aangewezen lijken : Gestalttherapie, Stoelenwerk, Voice Dialogue, Creatieve werkvormen, Focussing, Psychoanalyse, Cognitieve Gedragstherapie, Systeemtherapie, Contextuele Therapie, NLP,...

Ik werk steeds in sessies van 1 uur.  Het aantal sessies en de frequentie hangt af van de problematiek van de cliënt en van zijn/haar proces.