Welkom op KOEN en KOPPELS

RELATIE COACHING VOOR KOPPELS

Visie

Ik heb de jaaropleiding 'koppeltherapie' gevolgd aan de 'Educatieve Academie' te Antwerpen, waar ik ook opgeleid ben als 'Psychotherapeut' in de Interactionele Vormgeving.

In de ‘Educatieve Academie’ te Antwerpen heeft men een integratieve visie op de psychotherapeutische aanpak, dat wil zeggen dat men uit verschillende stromingen binnen de psychotherapie datgene gaat halen wat het best bij de cliënt past om de cliënt zo goed mogelijk te helpen. Men hanteert dus niet één model maar meerdere modellen en schakelt deze in in de therapie als dit voor de cliënt nuttig kan zijn.  Men houdt hierbij niet alleen rekening met de cliënt zelf, maar gaat ook verder kijken, indien nuttig, naar de omgeving van de cliënt, zijn voorgeschiedenis, zijn gezin, zijn opvoeding, om zo een breder zicht te krijgen op de problematiek die zich stelt.  Dit noemt men de integrale visie.